Video from 1999 Harajuku Shibuya Masa Yuki Rei Home